รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-09-02

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : พระคัมภีร์สอนเราว่า 'ใครใหญ่'
ลูกา 22:24-30
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย