รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-08-26

ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล หัวข้อ : ครอบครัวที่มีความสุข
2 พงศ์กษัตริย์ 4:8-17
โดย ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย