รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-08-12

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : หญิงชาวศาเรฟัท
1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-24
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย