รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-07-29

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน หัวข้อ : ประกาศแบบไทยในสังคมไทย
1 โครินธ์ 9:19-23
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย