ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-08-05

ดาเนียล 3:1-30

โดย อ.สมชาย ส่องทางธรรม