รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-07-22

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ข้าฯ จะนมัสการพระเจ้ามากกว่าเสียงเพลง
ยอห์น 4:20-26
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย