รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-07-15

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
ยอห์น 4:23-24
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย