รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-07-08

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี
เอเฟซัส 5:19
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

ขออภัย มีข้อขัดข้องในการบันทึกเสียง