รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-07-08

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี
เอเฟซัส 5:19
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

ขออภัย มีข้อขัดข้องในการบันทึกเสียง