รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-07-01

ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : หากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลัน
ฟีลิปปี 4:6-7, สดุดี 150:6
โดย ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย