รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-06-24

อ.สมชาย ส่องทางธรรม หัวข้อ : พระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่ง
มัทธิว 11:28-30
โดย อ.สมชาย ส่องทางธรรม

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย