รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-06-17

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : พระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่ง
มัทธิว 14:15-17
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย