รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-06-10

คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : คริสตจักรที่มีชีวิต
กิจการฯ 2:37-47
โดย คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย