รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-06-10

คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : คริสตจักรที่มีชีวิต
กิจการฯ 2:37-47
โดย คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย