รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-06-03

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : เราเป็นผลของพระวิญญาณหรือ?
กาลาเทีย 5:22-23
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย