รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-05-27

คศ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : สร้าง...
มัทธิว 28:19-20
โดย คศ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย