รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-05-20

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ความเชื่อและความรัก
ฟีเลโมน 4-7
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย