รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-05-13

อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา หัวข้อ : ล้มเหลวเพื่อเรียนรู้
สดุดี 119:71
โดย อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา