รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-04-29

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : การอธิษฐานของหญิงม่าย
ลูกา 18:1-8
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง