รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-04-22

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : ศิลา 12 ก้อน
โยชูวา 4
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์