รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-04-08

อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : ครอบครัวที่ดีงาม
1 พงศ์กษัตริย์ 12:1-19
โดย อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์

ขอภัย ขัดข้องทางเทคนิค ไม่มีคลิปนมัสการภาคบ่าย