รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-03-25

อ.วาระ มีชูธน หัวข้อ : รู้จักพระองค์ในความทุกข์ยาก
ฟีลิปปี 3:10-14
โดย อ.วาระ มีชูธน