รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-03-18

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : เข้าสู่ธรรม ธรรมสู่ชีวิต
กาลาเทีย 6:4
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ