รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-03-11

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : กลับมาเถิด
โยเอล 4:12-14
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์