รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-03-04

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เดินกับพระเยซู
มัทธิว 8:18-22
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล