รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-02-25

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : คริสตจักร ความรัก กันและกัน
1 ยอห์น 4:10-11
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี