รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-02-18

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : มิตรภาพที่แท้จริง
1 ซามูเอล 20:42
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ