รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-02-04

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เพราะเรารักพระองค์
1 ยอห์น 5:1-3
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล