รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-01-21

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เพราะรัก
มัทธิว 18:10-14
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล