รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-01-14

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ความรักของพระเจ้า
ปฐมกาล 19:15-17
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ