รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-11-19

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ชีวิตแห่งการขอบพระคุณ
ปฐมกาล 4:1-7
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ