รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2018 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-11-12

อ.วาระ มีชูธน หัวข้อ : การขอบพระคุณ
1 เธสะโลนิกา 5:18
โดย อ.วาระ มีชูธน