รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กรกฎาคม 2018 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-11-12

อ.วาระ มีชูธน หัวข้อ : การขอบพระคุณ
1 เธสะโลนิกา 5:18
โดย อ.วาระ มีชูธน