รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-10-29

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : ข่าวดีที่สุด
ยอห์น 3:16
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์