รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-10-01

อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา หัวข้อ : ประกอบกิจอย่างแกล้วกล้า
2 พงศาวดาร 19:4-11
โดย อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา