รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2018 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-09-24

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ทาง
1 ทิโมธี 6:11-12
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์