รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2017 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-09-17

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : รักพระวจนะ
สดุดี 119:1-16
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล