รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-09-03

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ชีวิตอนุสนธิ์
อิสยาห์ 55:1-6
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์