รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2018 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-08-27

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : แม่ที่ดี
2 ทิโมธี 1:2-5
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ