รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2017 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-07-30

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : สาวกจริงไม่ทิ้งพระคำ 2
ยอห์น 8:31
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์