รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2017 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-06-04

อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา หัวข้อ : แหล่งแห่งชีวิต
กาลาเทีย 5:16-26
โดย อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา