รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-05-28

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : หัวใจของการช่วยเหลือ
มัทธิว 25:31-46
โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ