รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการใต้แสงเทียน 2013

CandlesCandlelight Service 2013  "A Joyful Christmas"
หัวข้อ: ข่าวดี
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์