รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

Christmas Eve 2013

Christmas 2013
"AJoyful Christmas"

โดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์