ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ค่ำคืนวันคริสต์มาส 2020

Christmas Eve Worship นมัสการพระเจ้า ค่ำคืนวันคริสต์มาส 2020
หัวข้อ: Coming Home
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

คริสตจักรของดและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมคริสต์มาสประจำปี 2020 นี้ โดยงดการร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองและนมัสการที่คริสตจักร เป็นการนมัสการพระเจ้าแบบออนไลน์ ทาง YouTube Channel : Wattana Church