ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการรับอรุณวันคืนพระชนม์ 2020

By: สันติ แดงเรือน.

Easter Sunriseหัวข้อ: รู้จักพระคริสต์ในวันที่โควิดระบาด
ลูกา 24:22-35

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน