รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการใต้แสงเทียน 2019

CandlesCandlelight Service 2019
หัวข้อ: อัศจรรย์วันคริสต์มาส
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภายใต้แสงเทียน 2019