รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการส่งท้ายปี 2018

นมัสการส่งท้ายปี 2018
"Pause & Forward"
ฟีลิปปี 13:13

โดย: อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการส่งท้ายปี 2018