รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2018

By: สันติ แดงเรือน.

Holy Communionหัวข้อ: กินขนมปังและดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
1 โครินธ์ 11:23-28

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน