รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2017

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Good Fridayหัวข้อ: ทำไมพระเยซูต้องตาย
ยอห์น 19:14-19

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์