รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2018 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการใต้แสงเทียน 2016

CandlesCandlelight Service 2016
หัวข้อ: ของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้
โดย คศ.คศ.ดารณี วราเศรษฐ์