รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤษภาคม 2018 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

English service 2016-06-05

Rev.Anne GregoryAre Some Lives Worth More Than Others?
1 Kings 21:1-21, Luke 7:36-8:3
Rev.Anne Gregory