รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤษภาคม 2018 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

English service 2016-05-29

David SherrillGo, But Wait!
Matthew 28:18-20
David Sherrill