รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2016-05-29

David SherrillGo, But Wait!
Matthew 28:18-20
David Sherrill